Hvorfor vælge forsikringsmægler?

Alle har behov for at få dækket forskellige risici gennem forsikring - men det er kompliceret at danne sig et overblik over risici og forsikringsbehov. Hertil kommer, at forsikringsmarkedet er vanskeligt at gennemskue i kraft af forsikringsselskabernes forskellige produkter, betingelser og priser.

Det helt grundlæggende ved en forsikringsmægler er uafhængigheden af forsikringsselskaberne - hvorved en forsikringsmægler adskiller sig fra øvrige forsikringsformidlere. En forsikringsmægler er derfor kundens rådgiver, som gennem et professionelt markedskendskab alene varetager kundens interesser.

Med udgangspunkt i kundens forsikringsmæssige behov og interesser kan forsikringsmægleren via udbud på forsikringsmarkedet indhente tilbud, hvorved kunden får undersøgt og sammenlignet mulighederne.

Netop uvildighed og varetagelse af kundens interesser er nøgleord i "Lov om Forsikringsmæglervirksomhed", som trådte i kraft den 1. januar 2000. Titlen "Forsikringsmægler" er efter lovens ikrafttræden en beskyttet titel. Loven stiller bl.a. krav om dokumenteret faglig kompetence, rådgivningsansvar samt uafhængighed af forsikringsselskabsinteresser i enhver henseende. Finanstilsynet påser, at forsikringsmægleren overholder reglerne og giver dermed titlen Forsikringsmægler "det blå stempel".