Finanstilsynet

Forsikringsmæglerne DFM ApS blev godkendt 1. oktober 2012 til at udøve skades – og livsforsikringsmæglervirksomhed.

Firmaet og dennes ansatte er i henhold til mæglerlovgivningen underlagt krav om professionel ansvarsforsikring, medlemskab af brancheforening samt overholdelse af etiske regler for forsikringsmæglere.

Forsikringsmæglerforening:  FDFA  Foreningen af Danske Forsikringsmæglere & Forsikringsagenturer

Link: www.fdfa.dk