Hvem er vi?

Forsikringsmæglerne DFM, har mange års erfaring samt indgående kendskab til forsikringsbranchen som gør Forsikringsmæglerne DFM til specialister indenfor forsikringsløsninger til virksomheder. Vi beskæftiger os med alle facetter, som har berøring med den moderne virksomheds forsikringsforhold. Vi har i dag kunder i mange forskellige brancher, og kender derfor til de alsidige behov, den enkelte virksomhed har. Ikke to brancher er ens - og hos os er hver kunde unik.

Det helt grundlæggende ved en forsikringsmægler er uafhængigheden af forsikringsselskaberne - hvorved en forsikringsmægler adskiller sig fra øvrige forsikringsformidlere. En forsikringsmægler er derfor kundens rådgiver, som gennem et professionelt markedskendskab alene varetager kundens interesser.

DFM er en forkortelse for Dansk ForsikringsMæglerhus.

DFM værdier